Internationaal privaatrecht

Veel meer dan vroeger wordt er zaken gedaan in en met het buitenland. Met de opkomst van telefonie, internet en het snelle goederenvervoer, heeft het internationale handelsverkeer een grote vlucht genomen. Wat te doen als een buitenlandse klant uw factuur niet betaalt voor een levering in het buitenland? Hoe bewerkstelligt u dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en, mocht er een geschil ontstaan, dat u dat in Nederland en volgens het Nederlandse recht kan oplossen. Geschillen en procedures in het buitenland kunnen immers hoge kosten met zich meebrengen, terwijl er in het buitenland vaak andere of net iets andere regels gelden.

Door middel van het internationaal privaatrecht wordt in een internationale situatie uitgemaakt welke wetgeving van welk land toepasselijk is, welke rechtbank van welk land bevoegd is en hoe andere landen die rechterlijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren. Binnen de Europese Unie wordt dit meer en meer door middel van verordeningen geregeld.

Advocatenkantoor Ester is gevestigd in de Bollenstreek waar veel im- en export plaatsvindt. Advocatenkantoor Ester weet hoe deze regels moeten worden toegepast, hoe zij doorwerken in nationaal recht en hoe zij naast het geldende nationale recht kunnen worden gebruikt.

Advocatenkantoor Ester kan u dan ook in de internationale praktijk bijstaan, zowel ter zake van advisering, voorkoming van geschillen als bij procedures.

Advocatenkantoor Ester Hillegom