Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de positie van de werkgever en werknemer, voor elk afzonderlijk en in hun onderlinge verband. Het Nederlandse arbeidsrecht is omvangrijk en gecompliceerd. De wetgever heeft een groot aantal aspecten dwingend voorgeschreven (zoals het minimumloon en de proeftijd). Dat betekent dat daarvan niet mag worden afgeweken. Vaak is er ook nog sprake van een C.A.O., waarin afspraken staan die werkgevers en werknemers in een bepaalde branche met elkaar hebben gemaakt. Daarnaast is de wet- en regelgeving continu in verandering. Advocatenkantoor Ester volgt de ontwikkelingen op het arbeidsrecht op de voet en beschikt steeds over de meest recente jurisprudentie.

Advocatenkantoor Ester staat zowel werkgevers als werknemers bij. Zowel in als buiten rechte. Daarbij kunt u niet alleen denken aan onderhandelingen over arbeidsovereenkomsten en het opstellen van arbeidsovereenkomsten, maar ook bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst kunnen wij u adviseren en begeleiden.

Hierbij kunt u denken aan:
- arbeidsovereenkomsten;
- arbeidsconflicten;
- non-actiefstelling;
- concurrentie- en relatiebedingen;
- loonvordering;
- beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden;
- beëindiging van de arbeidsovereenkomst via het het CWI;
- ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter;
- ontslagvergoedingen;
- kennelijk onredelijk ontslag;
- reorganisatie; en
- ziekte en reïntegratie.

Kortom: zowel werkgevers als werknemers kunnen bij Advocatenkantoor Ester terecht voor advies en procedures op arbeidsrechtelijk terrein.

Advocatenkantoor Ester Hillegom