Algemene Voorwaarden

In de volksmond ook wel als "kleine lettertjes" aangeduid, is geen rechtsgebied, maar in de dagelijkse praktijk van groot belang. Er wordt tegenwoordig (bijna) geen overeenkomst meer gesloten, zonder dat er algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. In een ontwikkelde en geordende maatschappij worden immers veel contractuele afspraken gestandaardiseerd. Hierdoor hoeft niet steeds opnieuw het wiel uitgevonden te worden, of onderhandeld te worden over elk afzonderlijk detail, voor nu en in de toekomst. In de algemene voorwaarden worden dan ook veel afzonderlijke zaken geregeld, zoals de leveringsvoorwaarden en -tijd, regels met betrekking tot (te late) betaling, garanties en exoneraties, zelfs het geldend recht en de bevoegde rechtbank.

Het begint allemaal met de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als u op uw factuur verwijst naar door u gehanteerde algemene voorwaarden, betekent dat niet (automatisch) dat uw voorwaarden ook van toepassing zijn. Hiervoor gelden aparte regels, die kunnen verschillen naar gelang de hoedanigheid van de wederpartij en afwijkend (kunnen) zijn voor de internationale praktijk.

Als de algemene voorwaarden van toepassing zijn, speelt vervolgens de vraag of deze niet onredelijk bezwarend of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Een aantal vragen waar we in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben.

Advocatenkantoor Ester kan u adviseren met betrekking tot algemene voorwaarden, screent uw algemene voorwaarden en kan algemene voorwaarden voor u opstellen.

Advocatenkantoor Ester Hillegom