Procespraktijk

Procederen is een vak apart en van oudsher het domein van de advocatuur. In Nederland mogen alleen advocaten in rechte optreden bij kwesties die beoordeeld worden door de Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad. Procederen is dan ook een kernactiviteit van Advocatenkantoor Ester, maar zeker niet in alle gevallen de oplossing.

Uitgangspunt bij Advocatenkantoor Ester is en blijft het voorkomen van procedures. Maar als het niet anders kan, deinzen we daar zeker niet voor terug. Het is juist de ruime proceservaring die onontbeerlijk is bij het voorkomen van rechtszaken. Bij procederen komt het immers aan op tactisch en strategisch denken en handelen, het maken van een inschatting van de kansen en de verwoording van feiten en omstandigheden. Alleen vanuit die ervaring is het mogelijk cliënten goed te adviseren over hun juridische positie en het vermogen om aan te voelen wanneer het tot een procedure moet komen.

Advocatenkantoor Ester staat cliënten bij in gerechtelijke procedures bij Kantongerechten, Rechtbanken en Gerechtshoven, zowel in Nederland als op de Nederlandse Antillen.

Advocatenkantoor Ester Hillegom