Tarieven

Door een efficiënte werkwijze en minimale overheadkosten kan een concurrerend tarief worden aangeboden. Het basisuurtarief bedraagt € 200,00 (prijspeil 2020), exclusief BTW en 6 % kantooronkosten. Afhankelijk van het belang van de zaak en van de spoedeisendheid kan van dit bedrag worden afgeweken. Voor particulieren hanteren wij een gereduceerd uurtarief.

Voor screening van een overeenkomst of algemene voorwaarden hanteren wij een vast tarief van € 500,- ex btw en kantooronkosten. Daarin zijn begrepen:
- een gesprek waarin doel, achtergrond en wensen worden besproken;
- toetsing van de overeenkomst of voorwaarden; en
- een advies.

Op verzoek zijn ook afwijkende prijsafspraken mogelijk, zoals een vaste prijs, fixed fee met fee cap of een succes fee. Een no cure, no pay-afspraak is in de advocatuur niet toegestaan.

Aan het begin van uw zaak wordt een voorschot in rekening gebracht. De hoogte van het voorschot is afhankelijk van de soort zaak, de complexiteit en de gewenste juridische bijstand. Het voorschot blijft gedurende de gehele periode van de bepaalde zaak als zodanig geboekt en wordt verrekend met de einddeclaratie. Daarna ontvangt u, in beginsel, elke twee maanden een factuur met een gespecificeerd overzicht van de voor u verrichte werkzaamheden. Zodoende behoudt u inzicht in de kosten en de verrichte werkzaamheden.

Voor incassozaken gelden afwijkende tarieven.
Neem voor de incassotarieven vrijblijvend contact met ons op (tel.: 0252 - 348 821).

Advocatenkantoor Ester Hillegom