Algemeen civiel recht

Iedereen heeft dagelijks te maken met het algemeen civiel recht. Of u nu een brood bij de bakker koopt, een overeenkomst met een afnemer sluit, of dat uw leverancier niet of niet op tijd levert, dit alles behoort tot het algemeen civiel recht. Kort gezegd gaat het daarbij om geschillen tussen personen of ondernemingen onderling en/of de verhoudingen tussen personen en goederen en alle rechten die daaraan verbonden zijn.

U kunt hierbij denken aan:
- algemene voorwaarden;
- contractenrecht;
- koopovereenkomsten;
- onrechtmatige daad;
- schade en aansprakelijkheid;
- toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst (ook wel wanprestatie genoemd);
- verbintenissenrecht.

De mogelijke problemen die zich hierbij kunnen voordoen zijn legio. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat uw leverancier niet levert en de gevolgen daarvan, of dat uw contractspartner zijn verplichtingen niet nakomt, met alle gevolgen van dien.

Gezien de grote verscheidenheid die zich hierbij kan voordoen, is goede juridische bijstand van belang van een advocatenkantoor dat dagelijks met het civiele recht te maken heeft.

Advocatenkantoor Ester Hillegom