Home

Vanzelfsprekend houdt Advocatenkantoor Ester de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus nauwlettend in de gaten. Een bijzondere situatie die onmiskenbaar een grote invloed heeft.

Het is van het grootste belang de situatie controleerbaar te houden, reden waarom de overheid aanvullende maatregelen heeft getroffen. De instructies van de overheid en het RIVM worden door Advocatenkantoor Ester een-op-een en met onmiddellijke ingang overgenomen.

Kantoor open
Advocatenkantoor is wel geopend. Juist omdat wij juridische hulp verlenen aan het MKB en het virus en de maatregelen grote invloed hebben op het bedrijfsleven.

Afspraken
Wanneer u ziekteverschijnselen heeft, is het dringend advies sociaal contact te vermijden. Ziekteverschijnselen zijn klachten bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Bij een van deze klachten verzoeken wij u de afspraak te verplaatsen of telefonisch overleg te voeren.

Naast telefonisch overleg is het ook mogelijk om via Skype te overleggen. Als u via Skype wilt overleggen, verzoeken wij vooraf te overleggen over hoe en wanneer.

Procedures
Vanaf dinsdag 17 maart tot 6 april 2020 sluiten de Rechtbanken, Gerechtshoven en bijzondere colleges. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven, omdat de rechten van een verdachte of rechtzoekende dan worden geschonden (bijvoorbeeld faillissementen, urgente familiezaken, spoedeisende kortgedingen of voorlopige voorzieningen of zaken waarbij de wettelijke termijnen in gevaar komen).

Voor onze (civiele) praktijk geldt dat - tot en met 6 april - er geen mondelinge (kanton)rolzittingen plaatsvinden. Schriftelijke rolzittingen gaan wel door. Dat betekent dat procedures die voor conclusie of memorie van antwoord/repliek/dupliek, akte of verweerschrift staan, op de gebruikelijke wijze worden voortgezet. Vonnissen kunnen ook worden uitgesproken. Reeds eerder geplande zittingen in deze periode gaan niet door, met uitzondering van spoedzaken. Bij voorlopige voorzieningen/kort geding/beslagrekesten bepaalt de rechter of de zitting doorgaat (alleen in geval van superspoed) of dat deze wordt aangehouden (dan komt er nog geen uitspraak). Als er een zitting volgt, wordt die bij voorkeur digitaal (via Skype of Facetime) gedaan. Meer informatie kunt u hier vinden. Uiteraard staan wij u ook graag te woord bij vragen. 

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de nakoming van overeenkomsten. In onze (internationale) praktijk krijgen wij regelmatig vragen over de niet-nakoming van overeenkomsten en overmacht. De vraag doet zich voor of een epidemie of pandemie als het coronavirus overmacht oplevert. Meer daarover leest u hier.

 

Advocatenkantoor Ester is een kleinschalig meer dan 10 jaar bestaand op enkele rechtsgebieden gespecialiseerd advocatenkantoor.

Omdat het bouw- en huurrecht bij Advocatenkantoor Ester al jaren centraal staan, hebben wij een ruime ervaring en expertise. Zowel nationaal als internationaal.

Door de ervaring en de verscheidenheid aan cliënten, zijn wij vertrouwd met zowel de juridische als de praktische kanten van het bouwrecht. Daarom zijn we niet alleen bekend met de verschillende aspecten van het bouwproces, maar kunnen vragen en geschillen ook vanuit verschillende perspectieven beoordeeld worden. Datzelfde geldt voor het huurrecht.

Hoewel door goede en tijdige juridische advisering veel procedures voorkomen kunnen worden, is dat niet altijd mogelijk. Mocht een procedure nodig zijn, dan beschikt Advocatenkantoor Ester over de nodige proceservaring, zowel bij de Rechtbank als bij de verschillende (internationale)arbitrage-instituten.

Specialisatie brengt ook mee dat u bij ons niet terecht kunt voor familierechtelijke kwesties (zoals echtscheidingen en alimentatiezaken), strafrechtelijke zaken en voor bestuursrechtelijke problemen (geschillen met de overheid).

Advocatenkantoor Ester richt zich enkel op het civiele recht, waaronder het huurrecht, het bouwrecht en het algemene verbintenissenrecht. Daarbij biedt Advocatenkantoor Ester hoogwaardige juridische dienstverlening, waarbij het belang van de cliënt nog altijd voorop staat.

Specialisatie op deze rechtsgebieden brengt met zich mee dat de praktijk voornamelijk is gericht op ondernemingen en ondernemers, echter ook particulieren worden door ons bijgestaan voor zover het deze rechtsgebieden betreft.

Advocatenkantoor Ester hanteert daarbij als uitgangspunt dat u een oplossing voor uw probleem zoekt; de juridische weg kan een van de wegen zijn om dat doel te bereiken, maar dat hoeft niet altijd. Met een gedegen advisering kunnen geschillen veelal buitengerechtelijk opgelost worden. Hoewel door goede en tijdige advisering veel procedures voorkomen kunnen worden, is dat niet altijd mogelijk. Mocht een procedure nodig zijn, dan beschikt Advocatenkantoor Ester over de nodige proceservaring, zowel bij de Rechtbank als bij de verschillende (internationale) arbitrage-instituten.

Advocatenkantoor Ester is gevestigd in Hillegom, gelegen in de Bollenstreek tussen Haarlem, Nieuw-Vennep en Lisse.

Advocatenkantoor Ester Hillegom