Contractenrecht

Elke onderneming, maar ook elke particulier, heeft te maken met het sluiten van contracten.

Wanneer iedereen zich houdt aan hetgeen is afgesproken, is er geen enkel probleem. Geloven of het vertrouwen dat een afspraak zal worden nageleefd, is echter niet meer van deze tijd en geen, of onvoldoende basis om zaken te doen.

De ervaring leert dat het geregeld voorkomt dat één (of beide) van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of dat er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. Daarnaast leert de ervaring dat het vaak voor komt dat een contract onjuiste of onvolledige bepalingen bevat, of een onderwerp juist niet of niet volledig regelt. Ook kan er verschil van mening bestaan over de wijze van nakoming, gebondenheid, of kan het gebeuren dat één van de partijen de gemaakte afspraken betwist.

Het gevolg van alle hierboven genoemde mogelijkheden is vaak het zelfde: het einde van goede relatie en vaak langdurige en kostbare procedures. Niet alles is te voorkomen, maar een groot aantal van deze geschillen kunt u voorkomen door een goed contract te laten maken, of de inhoud van te voren door een advocaat te laten beoordelen.

Advocatenkantoor Ester staat u, zowel met betrekking tot nationale als internationale contracten, op deskundige wijze bij.

Advocatenkantoor Ester Hillegom