Antilliaans en Arubaans recht

Vaak wordt gedacht dat het Antilliaanse en Arubaanse recht weinig verschilt van dat in Nederland. Zo op het eerste oog lijkt dat het geval te zijn. Daar staat tegenover dat er vaak net iets andere wetgeving geldt, er een landsverordening aanwezig is, het oude Nederlandse recht nog van toepassing is, of dat de Antilliaanse praktijk tot andere uitleg heeft geleid. Ook het zaken doen en de contacten met de overheid (bijv. voor de benodigde vergunningen) wijken op de voormalige Antillen en Aruba af van dat in Nederland. Het procesrecht verschilt op belangrijke punten van dat in Nederland.

Als u zaken doet of wilt doen op de voormalige Antillen, of als u daar een geschil heeft, is het dan ook van belang dat u zich van deskundig juridische bijstand laat voorzien die bekend is met de lokale gebruiken. Aangezien mr. Ester een aantal jaren als advocaat op de voormalige Antillen heeft gewerkt, is hij op de hoogte van het lokale recht, de verschillen met het Nederlandse recht en heeft hij daar de nodige contacten.

Advocatenkantoor Ester kan u dus ook met betrekking tot het Antilliaanse en Arubaanse recht op deskundige wijze bijstaan.

Advocatenkantoor Ester Hillegom