Bouwrecht

Advocatenkantoor Ester is thuis op het terrein van het bouwrecht. Niet alleen bij de grote bouwprojecten, maar ook bij de kleinere. Of het nu een groot of klein werk betreft, de belangen en investeringen zijn vaak groot. Een ervaren advocaat kan daarbij het verschil maken tussen winst en verlies. Wij staan aannemers, onderaannemers en opdrachtgevers bij, waardoor het geschil vanuit verschillende invalshoeken beoordeeld kan worden.

Kwesties die veel voorkomen zijn geschillen over onderaanneming, meer- en minderwerk, de toepasselijke voorwaarden, oplevering, schade, kostenverhogende omstandigheden, termijnoverschrijding en gebreken.

Behalve de algemene regels in het Burgerlijk wetboek, bestaat er specifiek voor de bouwwereld geschreven regelgeving, zoals de UAV 1989, UAV 2012 en UAV-GC 2005, die van toepassing kunnen zijn. Mr. Ester heeft een ruime ervaring met procederen in het bouwrecht, zowel bij de Rechtbank als bij de verschillende (internationale) arbitrage-instituten, is met de verschillende regelgeving en de praktische bijzonderheden vertrouwd.

Advocatenkantoor Ester adviseert u graag over alle civielrechtelijke aspecten die van belang zijn bij de voorbereiding en uitvoering van grote en kleinere bouwprojecten.

 

Advocatenkantoor Ester Hillegom